استراتژی شرکت گلبرگ خاطره برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده انجام تحقیقات علمی وایجاد توسعه عملی می باشد.
در زمینه دانش عطر با توجه به پیچیده و تخصصی بودن آن و عدم وجود منبعی داخلی- هر چند ساده و ابتدائی- همزمان با پیشرفت کار، آگاهی از تمام مباحث مربوط به صنعت عطر در سر لوحه مطالعات این شرکت قرار داشته است.
و تجهیزات لازم برای تولید عطر، لابراتوارها و دستگاه های کنترل کیفی مورد مطالعه جدی قرار گرفته است.
در همین راستا برای دست یافتن به شناختی دقیق و علمی یکی از مشهورترین کتابهای روز صنعت عطر دنیا توسط این شرکت ترجمه شده که است. علاوه بر بررسی مطالب علمی جدید با دسترسی به صدها سایت مرجع مطالعات گسترده ای صورت گرفته و در آرشیو علمی این شرکت موجود می باشد.
جهت انتخاب یک عطر از کارشناسان مجرب در مجموعه شرکت استفاده می شود و به هنگام ارائه، بازخورد آن عطر با تحلیل و بررسی منظم بازار و حضور مستمر بازاریابان شرکت و اخذ نظرات بهترین مشتریان مورد بررسی قرار می گیرد تا همواره با توجه به کیفیت و قیمت های رقبای موجود در بازار و نوآوری های صنعت عطر، بهترین اسانس ها با مناسب ترین قیمت عرضه شود.
جمع آوری بانک سمپل های شرکت ما را در تأمین پر مصرف ترین عطرها توانا ساخته است.
مشتریان شرکت گلبرگ خاطره می توانند با مراجعه به قسمت اطلاعات مشتریان از مطالب علمی و تجربیات عملی این شرکت بهره مند شوند.