/> شرکت گلبرگ خاطره
ارتباط حس بویایی و چشایی به قدری زیاد است که چنانچه بینی خود را بگیرید متوجه هیچ طعمی نخواهید شد ، این اصل پایه کاربرد عطرها به عنوان چاشنی مواد غذایی می باشد ، ایرانی ها از قدیم الایام زعفران ، گلاب ، هل ، لیمو و نارنج برای بهبود طعم غذا استفاده می کرده اند حال آنکه این طعم دهنده ها به عنوان عطر نیز کاربرد دارد.
آنچه در کارخانه ساخت عطرهای طعم دهنده رخ می دهد تلفیق مواد طبیعی و شیمیایی برای به حجم رسانی و اقتصادی کردن بوی انواع مواد پرمصرف موجود در صنایع غذایی است.