گلبرگ خاطره با نگاهی علمی و تحقیقی در زمینه توزیع عطرهای آرایشی و بهداشتی و انواع شیشه و کریستال و ظروف مرتبط فعالیت خود را آغاز کرد.
شرکت گلبرگ خاطره برای یافتن بهترین عطرها از نظر کیفیت، قیمت و تنوع تحقیقات گسترده ای انجام داده است. در این راستا ضمن تماس با شرکت های معتبر بین المللی و انجام رایزنی های متعدد، سمپل هایی از بهترین شرکت های فرانسوی، آمریکایی، ایتالیایی، آلمانی، هلندی، انگلیسی، سوئیسی، اسپانیایی و ... دریافت شد و مؤلفه های کیفیت، قیمت و تنوع مورد بررسی قرار گرفت و حتی در چندین مورد از این شرکت ها وارداتی انجام شد.
در زمینه لوازم جانبی عطر گلبرگ خاطره در گذشته اقدام به واردات انواع شیشه و کریستال نموده است، با توجه به سیاست های توسعه ای شرکت گلبرگ خاطره و نیاز مشتریان محترم، این شرکت تولید برخی ظروف پلی پروپیلن را در سایزهای مختلف آغاز نموده است و مجدداً واردات انواع شیشه و کریستال و لوازم جانبی عطر را در دستور کار خود دارد.