عطر خاطره در آبان ماه سال 1383 فعالیت خود را در زمینه توزیع عطرهای شرکت های معتبر جهانی و لوازم مربوط به این حرفه شروع کرد و هم اکنون نیز با ایده های تکامل یافته در رابطه با عطر و منابعی بهتر به این کار مشغول است. شرکت گلبرگ سبز خاطره مشتریانی از سراسر کشور و بعضاً کشورهای همسایه دارد که نیازهای بازار عطر خود را از طریق این شرکت تأمین می کند. نگاه هایی که عطر خاطره به تأمین کننده های عطر داشته یک نگاه علمی و تحقیقی بوده که بهترینها را برای ارائه انتخاب کند. تماس با بیش از30 شرکت عطر معتبر دنیا، عرضه محصولات بیش از 20 شرکت عطر و درک نیاز مشتریان ما را در ارائه بهترین های ممکن کمک کرده است. شرکت گلبرگ خاطره همواره کیفیت را سرلوحه کارش قرار داده است و نگاهش به قیمت نیز کاملاً رضایتی بوده و هست.